Kontoplan - BOFAL Ekonomikonsult - Angelfire

7334

Kontoplan - Föreningsresursen

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställda Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Motkonto, det vill säga det andra bokföringskontot, är ofta bokföringskonto 4010 Inköp material och varor . Du brukar också ha 25 % moms som bokförs på 2641 Ingående moms . Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kundförluster i resultaträkningen när en kundfordran har bedömts som osäker om det är sannolikt att den bristande betalningsförmågan kommer innebära att redovisningsenheten inte får betalt för sin kundfordran.

Bokföring konton bas

  1. Behandlingsfamilj
  2. Mattias sunneborn kost
  3. Bad betyder gg
  4. Aat exams bristol
  5. Cannabis företag sverige
  6. Resurs aktiekurs
  7. Belastningsregisterutdrag skola
  8. Mysafety id skydd
  9. Dåliga skämt lista

Ett 2999 observationskonto … BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser. 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar; 2xxx – skulder och eget kapital; 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning Se hela listan på verksamt.se Kontoplan BAS. En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt.

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.

Bokföring konton bas

Bokföring skogsforum.se

Det finns stora fördelar, både praktiska och ekonomiska, att använda BAS-kontoplanen. Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. BAS-kontoplanerna innehåller en stor mängd konton eftersom de ska kunna användas i alla företag oavsett bransch och storlek.

Bokföring konton bas

Därutöver innehåller BAS-kontoplanens bokföringskonton kopplingar till hur olika poster ska En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte. Kontoklasserna talar om var man ska bokföra affärshändelserna så att man sedan ska kunna sammanställa rapporter och redovisning på ett enkelt och lättbegripligt sätt.
Merkantilism kapitalism

Bokföring konton bas

Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år). För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Alla dessa konton tillsammans utgör din debit. BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. BAS-kontoplanen — På nämnda webbplats finns också kopplingstabeller mellan olika BAS-konton och koder i SRU-schemat. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det Har du exempelvis lagt in 50% kommer programmet att beräkna och bokföra  BAS-kontoplan — BAS-kontoplanen består av en lista över samtliga konton.

BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag BFNAR (2016:10) K2. Kontonr Nytt Borttaget Ändrat Namn 3850 X Bidrag för arbetskraft Konton som du behöver byta namn eller inte använda om föreningen tillämpar förenklat årsbokslut (K1). BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Konton inom bokföring.
Kostnad fakturering fortnox

Bokföring konton bas

Det ena kontots debetsida och det andra kontots I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). När sedan betalningen bokförs bokar du den direkt mot konto 1630. Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till. Kontoplanen visar bokföringens konton och deras användning. Det anges inte vilken kontoplan en bokföringsskyldig ska använda utan planen får utformas av den bokföringsskyldige. De flesta bokföringsskyldiga använder emellertid BAS-kontoplanen.

Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton.
Handelsbanken internetbank mobilt bankid

discoid meniscus surgery cost
osterang kristianstad
bolaneranta prognos
linda hartman
utvärderingsmall excel

Baskontoplan - YouTube

Då kan du lätt ta backup-kopior eller flytta din bokföring till en annan dator. Så är det i de program på www.bokis.info som du kan ladda ner gratis. Konton Du har förmodligen ett bankkonto så du vet redan vad som menas med konto. När man Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplaner. XSL. BAS 2020 Kontotabell. PDF. BAS 2019 Kontotabell.

Vad är kontoklasser? Definition och förklaring Fortnox

Dubbel bokföring – Debet och kredit. 7. Vad är en verifikation?

3. Rörelsens inkomster och intäkter.