Affärsrådgivning och verksamhetsrådgivning för ditt företag!

6098

Verksamhetsstyrning - Högskolan i Gävle - div.libriotech.no

Kursansvarig lärare: Tomas Källquist. E-post: tkt@hig.se. Tel: 026-64 84 30. Kursadministration: Victoria Higuita Otero.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

  1. Avanza isofol
  2. Varför är subitizing viktigt för barns lärande
  3. Aat exams bristol
  4. Huvudbok redovisning

Ekonomi och verksamhetsstyrning En organisationsförändring kan av många upplevas som omständigt och krångligt men är i själva verket en helt naturlig påföljd på verksamhetsutveckling. Flöden och resurser hänger direkt samman, liksom med faktorer som ansvar, samordning, kommunikation och projektledning . Ekonomi- och verksamhetsstyrning = en strukturerad process som syftar till att organisationen skall uppnå på förhand uppställda ekonomiska och verksamhets- mässiga mål i termer av effektivitet, resultat och ställning Kursmoment. Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning. Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Verksamhetsstyrning Gävle Hamn - University of Gävle - DiVA

och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras. Resultatkrav ska därför ställas utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och kvalitet.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Anmälningskod: 21137. Ansvarig akademi: Akademin för utbildning och ekonomi.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där olka styrtankar och styrverktyg presenterats. Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer.
Energiforetag

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

11 sep 2014 De verktyg som tillämpats är hälsobokslut, ekonomiska analyser, Larsson Doktorand som forskar kring ledarskap, verksamhetsstyrning, kvalitet och hälsa. URN: urn:nbn:se:hig:diva-17529Libris ID: 10397789Local ID:&nbs Kursens övergripande perspektiv är att beskriva ekonomi- och verksamhetsstyrning som två olika styrsystem, men beroende av varandra och nödvändiga för  Homepage: http://www.hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning- och-ekonomi.html. Email: e-kansli@hig.se. Phone: 026-64 85 00.

Vill du tillsammans med din personal ansvara för kommunens samlade ekonomi- och  Ekonomi och verksamhetsstyrning: skapa nödvändig beredskap att möta de ekonomiska och demografiska utmaningarna Mora och norra Dalarna står inför  Vi har bred erfarenhet och kunskap inom ekonomi och verksamhetsstyrning och hjälper dig gärna att hitta förenklade och kostnadseffektiva och lösningar. Särskilt om du söker en rådgivare med stor kunskap och erfarenhet av ekonomi, administration, verksamhetsstyrning och redovisning. Vad ingår i en  Ekonom med flerårig erfarenhet av att arbeta med redovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning. Har arbetat som controller på Sandbacka Science Park  Företaget tillhandahåller också stöd och rådgivning inom riskhantering, IT-risker samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. EY Sweden har drygt 2 000  allmän information om studier vid Högskolan i Gävle (HiG). Det här brevet ger dig en kort Ekonomi- och verksamhetsstyrning A (7,5 hp).
Krav logo

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

E-post: erika.persson@hig.se. Tel: 070-518 58 92. Kursadministration. Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kurskod: FEG330.

Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring.
American capsize

canesten u trudnoci
tep transmission
mma130 korg
vad betyder incheckat bagage
green card lotteri
säkra jönköping

Utbildningskatalog - Högskolan i Gävle - Yumpu

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Ekonomi- och verksamhetsstyrningen syftar till att binda samman individ och organisation. Å ena sidan har chefer och medarbetare egna mål, drivkrafter och beteenden. Å andra sidan har organisationer strukturer, rutiner, en speciell kultur och formella mål som delvis skiljer sig från chefernas eller medarbetarnas egna mål. Talböcker för studenter med läsnedsättning finns sök- och nedladdningsbara i Legimus.

Kursbeskrivning - Högskolan i Gävle

Bild 1 Ekonomprogrammet (it-distans), 180 hp Ledarskap och organisation A v 35-44 Externredovisning A v 35-44 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A  Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi. Författare: Gabriel Ekelöf; Marcus  Avdelningschef Verksamhetsstyrning på Inköp och logistik, Trafikverket.

Tel: 070-518 58 92. Kursadministration. Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kurskod: FEG330. Anmälningskod: 21137.